Home 產品 SAS & Mini SAS Serial Mini SAS Mini SAS cable assembly

Mini SAS cable assembly

Sort by:

Mini SAS 26P to Mini SAS 26P Cable (SFF-8088)

External Mini Multi-Lane SAS 4x Cable Assembly, 26 Circuit, 28 AWG
[Product Details...]


Mini SAS 36P to SATA 7F(X4) cable(SFF-8087)

External Mini Multi-Lane SAS 4i Cable Assembly, 36 Circuit, 28 AWG It can add 8p hsg aslo
[Product Details...]


SAS 4X to Mini SAS 4X CABLE

SAS 4X (SFF-8470) to Mini SAS 4X (SFF-8088) Cable, 28 AWG
[Product Details...]
Byron Murphy Jersey